Nowa polonijna inicjatywa, jaką jest Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza wzbudziła zainteresowanie Rewident stanu Illinois Susany Mendozy. Ideę Unii oraz korzyści, na jakie mogą liczyć amerykańskie firmy przystępujące do niej, zaprezentowała jej na spotkaniu w Chicago Agnieszka Maćkówka, wiceprezes PPUG.

Susana Mendoza wyraziła zainteresowanie inicjatywą oraz zapewniła o swoim poparciu:

– W Polsko-Polonijnej Unii Gospodarczej widzę nowe możliwości dla rozwoju amerykańskich firm działających na terenie Illinois. To faktycznie ciekawa i cenna inicjatywa, która może pomóc przedsiębiorcom rozwijać swoją działalność międzynarodową i wyjść na nowe rynki – powiedziała Rewident stanu Illinois.

Agnieszka Maćkówka, wiceprezes PPUG mówiła z kolei o korzyściach, jakie wynikają z faktu członkostwa w Unii:

– Naszym członkom dostarczamy sprawdzonych narzędzi biznesowych między innymi w sferze: prawa, podatków, księgowości, reklamy i marketingu. Budujemy tym samym platformę współpracy dla setek polskich i polonijnych firm oraz organizacji skupiających tysiące przedsiębiorców działających na całym świecie – zapewniała na spotkaniu wiceprezes PPUG.

Agnieszka Maćkówka przybyła do Stanów Zjednoczonych, by promować działalność Polsko-Polonijnej Unii Gospodarczej. Wzięła udział w spotkaniach z organizacjami polonijnymi oraz odbyła wiele rozmów z polonijnymi i amerykańskimi przedsiębiorcami, a także inwestorami z Chicago i Cleveland (Ohio), prezentując możliwości współpracy, a także korzyści wynikające z członkostwa w Unii. Jednocześnie w tym czasie ruszyła szeroko zakrojona kampania medialna promująca Polsko-Polonijną Unię Gospodarczą w mediach w Chicago i w Nowym Jorku.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter