MYŚL PO POLSKU DZIAŁAJ GLOBALNIE

Polityka PRYWATNOŚCI

Szanowny Użytkowniku!

W trosce o bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych, stworzyliśmy zbiór zasad, które Cię dotyczą w przypadku korzystania z możliwości naszej witryny internetowej.

Zapisy Polityki Prywatności uwzględniają przepisy RODO obowiązujące od 25 maja 2018 r.

Pojęcia:

Administrator – jest to Administrator Danych Osobowych, który jest podmiotem zarządzającym i przetwarzającym Twoje dane.

Rozporządzenie – RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.
Administratorem Twoich danych osobowych jest: Stowarzyszenie Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza z siedzibą w Krakowie, ul. Sądowa 9/3, 31-542 Kraków, NIP: 675 168 02 63

2.
Strona internetowa jest przede wszystkim miejscem, gdzie możesz pozyskać informacje na temat firmy Administratora danych.

  • 2.1 Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym stanowią dane poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  • 2.2 Dane dotyczące każdej wizyty na naszej stronie internetowej są zbierane w sposób zautomatyzowany. Dotyczy to m.in. takich danych jak: adres IP komputera, typ przeglądarki, itp.
  • 2.3 Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem strony internetowej przeznaczone są wyłącznie na użytek administratora.
  • 2.4 Strona internetowa administratora może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych.
  • 2.5 Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je w celu udzielenia odpowiedzi.

3.
Celem przetwarzania danych osobowych są:

– świadczenie usług zgodnie z profilem firmy Administratora;

– zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług, której jesteś stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w firmie Administratora;

– umożliwienie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego;

– wykonywanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur i dokumentów księgowych;

– weryfikacja wiarygodności płatniczej,

– do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

To wszystko zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b), c), f) rozporządzenia oraz

– w celu zgodnym z treścią udzielonych Administratorowi zgód (art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia), które będą mogły być zyskane w sposób wyraźny i dorozumiany;

4.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w uzasadnionych przypadkach usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.
Witryna korzysta z plików cookies (ciasteczek). Informacje na temat „ciasteczek” zawarte są w zakładce: „Polityka cookies”.

6.
Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są: instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podmioty powiązane osobowo z Administratorem, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (na bazie odrębnych umów powierzenia), a także pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.gdpr.pl, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

7.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.

8.
Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych Cię dotyczących narusza przepisy rozporządzenia. Dane Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/; kancelaria@uodo.gov.pl; ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.
Możesz się z nami skontaktować używając formularza kontaktowego bądź korzystając z adresu e-mail: biuro@ppug.com.pl/en

 

OUR MISSION

Economic patriotism and preservation of Polish identity is the message we stand by with a sense of compliance with high ethical, social and business standards. 

PPUG

NIP: 675 168 02 63
REGON: 381947365
KRS: 0000760616

 

CONTACT

45/4 Kamienna Street
31-403 Krakow, Poland 

+48 690 019 588
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube